ZPRASZAMY  DO SKLEPU STACJONARNEGO
       UL KARMELICKA 57, KRAKÓW 


OTWARTY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
        W GODZINACH OD 10-19
            SOBOTA 10-14

  
KIJE TREKKINGOWE I NORDICK WALKING
STUPTUTY TANIE
w sklepie stacjonarnym 


                              
              
                                                            
   WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO, RAKÓW, RAKIET ŚNIEŻNYCH, CZEKANÓW,  KIJÓW, NOSIDEŁEK  Kraków ul Karmelicka 57

     
        Przepraszamy za brak zdjęć i opisów niektórych produktów, jest to katalog tylko częśći towarów dostępnych w sklepie stacjonarnym

Bezpieczeństwo

I.STRONY UMOWY

1. Sklep internertowy prowadzony jest przez firmę " Sport Styl " Urszula Siwek, 31-128 Kraków ul. Karmelicka 57, NIP 676-010-30-39, Regon 350635581 wpisanej do Wpisu Ewidencij Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod numerem ew. 11274/I/93-S w dniu 23 września 1993 roku zwanej dalej "Sprzedawcą".

2. Osoba fizyczne, prawna lub organizacja nie posiadające osobowości prawnej dokonująca zakupów w sklepie będzie nazywana dalej "Nabywcą".

3. W momencie zrealizowania zamówienia pomiędzy sprzedawcą a nabywcą zawarta jest umowa kupna sprzedaży.

II. CENY

1. Ceny podane w sklepie internetowym są cenami podanymi w walucie polskiej PLN

2. Zawierają podatek VAT są więc cenami brutto

3. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesłania i pakowania towarów.

 
III. ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

1. Zamówienia drogą elektroniczną przyjmujemy 24 godziny na dobę przez cały rok. www.sportstyl.com. e-mail: biuro@sportstyl.com Telefonicznie  ( tel +48(12)6324646, kom. (0)606464111 ) w godzinach 10.00-19.00 od poniedziałku do piątku, 10.00-15.00 w soboty. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 13.00, soboty, niedziele, i święta rozpatrywane będą od najbliższego dnia roboczego

2. Złożenie zamówienia polega na wyborze produktów i dodaniu ich do koszyka opis wszystkich czynności, dodawania i wycofywania towarów z koszyka, sprawdzenia jego zawartości w czytelny sposób jest prowadzony przez okna dialogowe.

3. Aby kontynuować składanie zamówienia, po skompletowaniu koszyka produktów i kliknięciu przycisku zamów, należy podać swoje dane osobowe (firmowe), teleadresowe i kontaktowe w celu dalszej realizacji zamówienia. W razie braku możliwości potwierdzenia telefonicznego tożsamośc klientai zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

4. Nabywca ma prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy i odbioru towaru ale zgodnie z dalszymi punktami regulaminu (wszytkie te możliwości pojawiają się w kolejnych oknach dialogowych).

5. Klient ostatecznie zatwierdza zamówienie, wtedy jest ono przesyłane firmie Sport Styl i stanowi złożenie firmie ofertę zakupu.

6. Po złożeniu zamówienia, Klient dostaje w formie elektronicznej informację o jego otrzymaniu przez sklep i po niedługim  czasie  kolejny e-mail( bądź telefonicznie ) z informacją o przyjęciu do realizacji i kosztach przesyłki. Zamówienia realizujemy na terenie Polski. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu. W wypadku wycofania produktu po otrzymaniu zamówienia informujemy klienta o tym fakcie.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Realizacja zamówienia to wszystkie czynności potrzebne do przygotowania wysyłki z zamówionym przez klienta towarem ( przygotowanie towaru, spakowanie, wystawienie dokumentów ).

2. Złożone przez Ciebie zamówienie realizowane będzie w terminie 1-3 dni roboczych od momentu złożenia.

3. Może się zdażyć że zamawiany towar jest już niedostępny. O braku możliwości zrealizowania zamówienia  klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.

4. Za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn nezależnych od nas nie ponosimy odpowiedzialnosci, o tym fakcie  informujemy klienta.

5. W przypadkach zamówien wzbudzających nasze wątpliwości zastrzegamy sobie prawo odmowy ich realizacji. Zamawiający  zostanie o tym poinformowany.

6.Termin realizacji zamówienia nie jest terminem otrzymania towaru przez nabywcę.
Uwaga: (Termin otrzymania przesyłki = Czas realizacji zamówienia + Czas dostawy) Dokładamy wszelkich starań aby klient otrzymał towar jak najszybciej zwykle jest to 1-3 dni robocze jeżeli towar znajduje się w magazynie.

7. Istnieje możliwość osobistego odbioru zamówionego towaru w naszej siedzibie w Krakowie pzy ulicy Karmelickiej 57 po wcześniejszym uzgodnieniu.

V. FORMY PŁATNOŚCI

1. Akceptujemy następujące formy płatności:

a. Przelewem na rachunek bankowy nr 04 1140 2004 0000 3202 4771 5495 { należy wpisać nazwę i adres sklepu (Sport Styl, ul. Karmelicka 57, 31-128 Kraków ), w tytule przelewu nazwisko i imię zamawiającego oraz nazwę towaru .}
Najtańszy i najprostszy sposób płatności

b. Za pobraniem (płatne przy odbiorze listonoszowi) ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu i wyrażeniu zgody przez sprzedawcę. W tym wypadku nabywca poza kosztami za zakupiony towar i transport ponosi dodatkowe koszty za pobranie.

VI. WYSYŁKA TOWARU

1. Zamówiony towar na terenie kraju wysyłamy na adres podany przez klienta jako adres dostawy za pośrednictwem:

a.Poczty Polskiej ( przesyłka priorytetowa )

2. Koszty wysyłki pokrywa nabywca  od 9.5 zł. za bardzo małe i lekkie przedmioty, 13 zł. za nieco większe i drożej w zależności od wielkości i wagi towaru  (koszty wysyłki podajemy w drugim e-mailu potwierdzającym realizacjię zamówienia) 

3. Przy zamówieniach o wartości 300 złotych i powyżej koszt wysłania pokrywa sprzedawca z wyjątkiem formy płatności za pobraniem

4. Termin dostarczenia przesyłki jest zależny od spedytora i wynosi:

a. 1-3 dni robocze Poczta Polska

5. Sprzedawca nie odpowiada za opóżnienia wynikające z winy spedytora.

6. Jeżeli nabywca nie otrzyma przesyłki w danym terminie należy powiadomić sprzedawcę, telefonicznie lub drogą elektroniczną aby wszcząć procedurę reklamacyjną

7. Klient ma obowiązek dokładnego sprawdzenia paczki podczas jej odbioru. W wypadku otrzymania przesyłki ze śladami uszkodzenia lub widocznymi brakami należy niezwłocznie w obecności listonosza ( winni oni taki formularz posiadać ) spisać protokół reklamacyjny, gdyż tylko on upoważnia do zgłoszenia reklamacji.

8. Towar wysyłamy po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto w wypadku przedpłaty lub po wyrażeniu zgody na realizację zamówienia za pobraniem.

VII. DOKUMENTY ZAKUPU

1. Nabywca wraz z przesyłką otrzyma paragon fiskalny będący dowodem zakupu

2. Aby otrzymać fakturę VAT klient powinien poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać wszelkie dane niezbędne do jej wystawienia

VIII. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU

1. Klient może anulować zamówienie telefonicznie. Nie może anulować zamówienia gdy towar został już wysłany.

2. Z zakupionego w naszym sklepie towaru klient może zrezygnować ( odstapić od umowy bez podania przyczyny ) w drodze pisma które powinno zostać wysłane w ciągu 14 dni od daty odebrania przez klienta przesyłki ale tylko wtedy gdy produkt pozostaje w orginalnym opakowaniu nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.Klient ponosi koszt odesłania do nas zakupionego towaru. Do zwracanego towaru musi być dołączone oświadczenie że nabywca odstępuje od umowy tj. rezygnuje z zakupu podać swoje imię, nazwisko, adres, nr konta na które mamy przelać pieniądze. Musi być dołączony również dowód zakupu tj. paragon albo faktura.Po spełnieniu powyższych warunków gwarantujemy zwrot wartości zwróconych produktów i przelanie tej kwoty na wskazane przez klienta konto.

3. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

IX. GWARANCJA I REKLAMACJE

1. W sklepie proponujemy klienkowi towary nowe, legalnie wprowadzone na polski rynek, wolne od wad fizycznych i prawnych posiadające fabryczną gwarancję producenta lub importera.

2. Towary zakupione w naszym sklepie podlegają 12 miesięcznej gwarancji, w przypadku niektórych okres gwarancji jest dłuższy i podany jest on przez producenta na metce

3. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne ( przecięcia, rozdarcia itp. ) oraz uszkodzenia wynikające z niedbałego i niewłaściwego użytkowania a w szczególności używania lub konserwowania niezgodnie z informacją o towarze lub oznaczeniem towaru.

4. Reklamowany towar powinien zostać wysłany do siedziby firmy. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest paragon lub faktura.

5.Towar przysłany do reklamacji powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji

6. przesyłka z reklamowanym towarem powinna zawierać dokładnyu opis reklamacji wskazanie żądań klienta oraz adres zwrotny z kontaktowym numerem telefonu ( formularz reklamacyjny )

7. Reklamowany towar nabywca wysyła do nas na własny koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

8. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki, chyba że konieczne jest przesłanie reklamowanego towaru do producenta, importera w celu oceny zasadności reklamacji. W tym wypadku czas ten przedłużony jest do 30 dni roboczych.

9. W wypadku uznania zasadności reklamacji, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy (wybór pomiędzy naprawa gwarancyjną a wymianą towatu przysługuje gwarantowi ), a towar zostanie wysłany na koszt nadawcy. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany na towar wolny od wad reklamującemu zostanie zwrócona rownowartość towaru.

10. W wypadku braku zasadności reklamacji przesyłka zostanie dostarczona na koszt reklamującego (za pobraniem ).

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dokonując zakupów (składając zamówienie) wyrażasz zgodę na gromadzenie przetwarzanie i wykorzystanie przez nas jako sprzedawcę, wyłącznie dla naszych własnych potrzeb tj. dostarczenia Ci przesyłki, dokonania rozliczenia dla naszych celów Twoich danych osobowych nikomu nie przekazujemy.

2. Dane te będą przechowywane i przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z póżn. zm. ( Dz.U. z 2002 roku Nr. 101 poz. 926 z póżn.zm. ) oraz wydanych na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokładamy wszelkiej staranności aby informacje o produktach na stronach sklepu były sprawdzone i rzetelne nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez producentów oraz ewentualne błędy w opisie produktów.

2. Informacje zawarte na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany zasad sprzedaży określonych w niniejszym regulaminie

4. Nazwy producentów i marki fabryczne należa do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy właścicielem sklepu a klientem niebędącym konsumentem w sklepie, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę właściciela sklepu.

6. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.